WELKOM!

Graag stel ik mij even aan u voor.

“J.Jacobs Advies & Management” richt zich als onafhankelijk freelancer op het adviseren
namens en aan organisaties in voornamelijk de non-profit sector.
Ook commerciële marktpartijen behoren tot het klantenpotentieel.
Het advies kan opgevolgd worden door project gerichte management werkzaamheden
tot en met de begeleiding cq. directievoering van de realisatie.

Met mijn arbeidsverleden en de opgebouwde ervaring kan de combinatie van de civieltechnische
achtergrond en de bouwkundige kennis op het gebied van ontwikkeling, afzet en uitvoering voor
zowel commercieel als maatschappelijke doelen u als opdrachtgever datgene extra bieden wat
nodig is om in deze tijd tot een uitgekiend en gewogen advies en plan te komen.
Dit alles kan toegepast worden in projecten van diverse aard en omvang in zowel de civiele
als bouwkundige branche.

Onder het motto “vrijheid in verbondenheid” wil ik graag een praktische samenwerking aangaan
met u als opdrachtgever waar natuurlijk kwaliteit, integriteit en flexibiliteit moeten leiden tot
oplossingen die u als klant het beste dienen.

Is uw interesse gewekt of wilt u graag een persoonlijk gesprek neem dan contact met mij op.